Bilgi Görgü Başarı

Hızlı iletişim 0212 634 89 18

Biz sizi arayalım?

Yüzyüze eğitime kalan süre

Yeni Normale Hazırız!

İlmek Koleji olarak, iyi birer insan olarak yetişmelerinde kök vazifesi gören değerlerin ve bu değerleri yaşayarak güzelleşecek bir dünyanın özlemi ile çabalıyor ve bu bakış açısıyla gençlerimizin zihin dünyalarını beslemeye, zenginleştirmeye çalışıyoruz.

  • 50M2'lik sınıflar, 16 kişilik sınıf mevcudu ve tekli sıralar.
  • 3 ayrı giriş kapısı ve temiz paspas uygulaması.
  • Ateş ölçüm cihazı ve kapıda dezenfeksiyon uygulaması.
  • Okulda maske ve siperlik uygulaması, öğrenciye özel temizlik çantası.
  • Doğal havalandırmalı sınıf, atölye, spor salonu, laboratuvar, kütüphane ve yemekhane.
  • Öğrenci dostu manav market.
  • Hafta içi yüz yüze, hafta sonu online eğitim.

Biz Kimiz?

Tarih ve medeniyet bilinciyle ilmi ve irfanı kuşanmış bir nesil düşlüyoruz. Eğitim ve öğretim çalışmalarını daha güzel ve yaşanabilir bir dünyanın kurulması için önemli bir araç olarak görüyoruz. Öğrencilerimizin zorluklar karşısında dirençli, hayatı anlamlı kılan değerler için sorumluluk alabilen, öğrenme azmini yitirmeyen bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz. Öğretmeni, öğrencisi ve tüm paydaşlarıyla güzel ahlâk sahibi, erdemli insanların bir araya geldiği huzurlu ve güvenli bir okul için çalışıyoruz. Varlığı ve bilgiyi hikmet penceresinden değerlendirebilen, gayretli, fedakâr, azimli ve çalışkan öğrencilerimizle yarınlara yürüyoruz.

Ufkumuz

Beşikten mezara kadar ilim öğrenmekle sorumlu olduğumuz bilinciyle, ilim-irfan geleneğimizi sürdürmek,
Geçmişten gelen birikimimizi yaşadığımız çağın sorunlarını çözme ve ihtiyaçlarına cevap vermede zengin bir kaynak olarak değerlendirebilmek,
Öğrencilerimizi kabiliyetlerine göre hayata hazırlayıp, insanlığın huzuru ve mutluluğu için çalışan bir eğitim kurumu olarak okulumuzu yarınlara taşımak.

Anaokulu

0-6 yaş okul öncesi dönemi, öğrenmenin en yoğun olduğu, temel alışkanlıkların, öz becerilerin kazanıldığı ve zihinsel yeteneklerin hızlı bir biçimde gelişip biçimlendiği dönemdir. Anaokulu eğitimimizi planlarken öğretmen, okul, ders kavramlarıyla yeni tanışan çocuklarımızın merak duygularını geliştirmeyi ve öğrenim sürecinde heyecanlarını yükseltmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz çocuklarımızın, araştıran, bilgiyi keşfeden ve yaparak/yaşayarak öğrenen sosyalleşmiş bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır.

İlkokul

Öğrencilerimize bireysel farklılıklarını geliştiren, öğrenmeyi zor olmaktan çıkarıp zevkli hale getirecek bir eğitim sunuyoruz. Sorgulayan, sentezleyen, bilgili, prensipli ve iletişim becerileri yüksek bir nesil yetiştirmek üzere eğitim ve öğretimin her aşamasını dikkatle tasarlıyor ve denetliyoruz. Çağın gereksinimlerine uygun, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri doğru zamanda doğru uygulamalarla, öğrencilerimizin gelişimi için eğitim süreçlerimize entegre ediyoruz.

Ortaokul

İlmek Koleji olarak akademik alt yapısı güçlü, sorumluluk alan, güzel düşünüp en iyisini yapan, ülkesini ve milletini seven, ne istediğini bilen, kararlı ve bilinçli öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. MEB müfredatına uygun şekilde, yeni öğretim modellerini yakından takip eden ve eğitim süreçlerini güncelleyerek geliştiren uzman eğitimci kadromuz ve öğrencilerimizle bilgi, görgü ve başarıyı ilmek ilmek örüyoruz.

Kültür sanat atölyesi

İlmek Kolejinde teoriyi pratikle birleştiriyor, öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve eğilimlerine göre pratikler yapmasına ve küçük yaşlarda mesleki yeteneklerini keşfetmelerine imkân sağlıyoruz. Kültür-Sanat atölyelerimizle öğrencilerimizin düşünsel ve duygusal gelişimlerine katkı sunuyor, problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik ve takım çalışması becerilerinin gelişmesini amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz Kültür-Sanat atölyelerimizde geliştirdikleri projeleri hayata geçiriyor ve öğrendiklerini uygulamaya döküyor.

Kodlama Atölyesi

İlmek Koleji olarak Kodlama Atölyesinde öğrencilerimize farklı bakış açısı kazanmayı, çözüm üretmeyi, analitik, sistemli ve özgün düşünmeyi öğretiyoruz. Yaşadığı çağı kavrayan bireyler olarak hayata hazırladığımız öğrencilerimizin gelişimlerini analiz ediyor, bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere destekliyoruz.

Sportif faaliyetler

Öğrencilerimizin zihinsel ve bedensel gelişimlerini sağlamak, eğitim ve sosyal motivasyonlarını artırmak amacıyla sportif faaliyetlere çok önem veriyoruz. Özel yetenekli öğrencilerimizi yönlendirerek başarılarının devamlılığını sağlıyoruz.

İletişim;

Mail: ilmekkoleji@gmail.com
Telefon: 0212 634 89 18